APEL do hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA DROBIU DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie znak: PIW.PZ.5200.7.2023 z dnia 1 września informuję, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz ,,Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ ptaków” należy:

– złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie,

– przesłać pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25  99-300 Kutno lub

– przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

W załączeniu zgłoszenie utrzymywania drobiu.