Wybory izb rolniczych
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uchwałą nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 22 lutego 2023 roku zarządził wybory izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Wybory zostały wyznaczone na dzień  24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Gminie Bedlno
podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:
1. Przewodniczący Komisji Anna Łąpieś
2. Wiceprzewodniczący Komisji Agnieszka Rosińska
3. Sekretarz Komisji Kinga Ganclerz
4. Członek Komisji Krzysztofa Kucharska
5. Członek Komisji Beata Tarczyńska
Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:
a) w dniach 28-31.08.2023 r. w godzinach od 12.00 do 15.00
b) w dniach 1.09.2023 r. w godzinach od 12.00 do 15.00
c) w dniu 4.09.2023 r. w godzinach od 12.00 do 15.30

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej będzie w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno od dnia 25.08.2023r.
Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.
Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023r.
Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu- zostaną oni uznani za delegatów rady.
Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów-odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023r.
Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów –w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023r.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji
/-/ Anna Łąpieś

Załączniki:

FW Wybory – druki- dokumenty dla kandydata na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej