WAŻNY KOMUNIKAT

OSTRZEŻENIE!

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy Bedlno docierają od mieszkańców niepokojące informacje o przypadkach włamań, kradzieży, osób powołujących się na rzekome uzgodnienia z Urzędem Gminy w zakresie proponowanych przez nich usług, podtruwaniu psów na posesjach czy obecności nieznanych dziwnie zachowujących się osób w poszczególnych wioskach. Władze samorządowe Gminy Bedlno o powyższych sprawach poinformowały Komendę Powiatową Policji w Kutnie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że:

 

  1. Urząd Gminy Bedlno nie jest organizatorem ani nie współpracuje z żadnymi osobami ani instytucjami w zakresie realizacji projektów unijnych polegających na wymianie źródła ciepła lub montażu instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym osoby, które powołując się na współpracę z Urzędem Gminy Bedlno usiłują namówić mieszkańców do wymiany źródła ciepła na nowe, umawiać się na indywidualne konsultacje i spotkania z ekspertami, lub proponują załatwienie formalności związanych ze zwiększeniem limitu energii elektrycznej mówią nieprawdę a ewentualni oszuści mogą próbować wyłudzić dane lub środki finansowe. W Urzędzie Gminy Bedlno działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny „Czyste Powietrze”. Wszystkie spotkania z mieszkańcami na terenie Gminy są uzgadniane z Sołtysami poszczególnych miejscowości.
  2. 2. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi włamań i kradzieży do domów i gospodarstw na terenie Gminy Bedlno Władze samorządowe gminy Bedlno w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Kutnie zwracają się do mieszkańców gminy z prośbą, aby zwracać uwagę na wszelkie budzące podejrzane zachowanie osób pojawiających się w rejonie Waszego zamieszkania. Zwracajmy uwagę na obce pojazdy poruszające się, a także zaparkowane na uboczach lub niedalekiej odległości od nieruchomości. Zapamiętajmy markę pojazdu jego kolor i jeśli to możliwe nr rejestracyjny. W miarę możliwości starajmy się, aby nasze gospodarstwa nie pozostawały bez nadzoru. Szczególnie w sezonie wakacyjnym, prosimy odpowiednio zadbać o swój majątek. Pozostawione bez opieki posesje to doskonała okazja dla złodziei. Warto poprosić kogoś z rodziny albo zaufanych sąsiadów, aby doglądali państwa własności. Prosimy mieszkańców o przeglądanie monitoringów i zwracanie uwagi na nieznane osoby kręcące się w okolicach gospodarstw oraz na pojazdy którymi się poruszają.
  3. O swych podejrzeniach prosimy powiadomić Policję pod numer alarmowy 112 lub 47 84 22 100, Urząd Gminy Bedlno nr tel. 24 282 17 70 (w godzinach pracy urzędu) bądź inną osobę publiczną (radny, sołtys itp.) do której masz zaufanie. W przypadku obaw zgłoszenie może być realizowane z zachowaniem zasad anonimowości. Policjanci bardzo wnikliwie poprowadzą każdą sprawę w ścisłym porozumieniu ze zgłaszającym mającym na celu jego bezpieczeństwo.
  4. Właściwa obywatelska postawa może zapobiec kradzieży oraz wyłudzeń na szkodę naszych mieszkańców. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali czujność i ostrożność w takich przypadkach. Prosimy o przekazanie informacji osobom starszym, najbardziej narażonym na próby wyłudzenia danych personalnych.

UWAGA!

Widząc zagrożenie nie narażaj się sam, nie płosz przestępców a natychmiast powiadom policję.

PAMIĘTAJ!

Dzisiaj pomożesz Ty — jutro pomogą Tobie! Wzmóżmy czujność! Chrońmy swoje mienie!