Informacja w sprawie usuwania folii rolniczych

Gmina Bedlno otrzymała dofinansowanie  w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” nabór trzeci w wysokości 75 000,00 zł.

Rolnicy, którzy w czerwcu 2023r. nie złożyli wniosków w sprawie usuwania folii  mogą jeszcze składać wnioski w przedmiotowej sprawie do dn. 10 lipca 2023r.   w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Formularze dostępne są Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 29) oraz na stronie www.bedlno.pl

Zgodnie z Programem rolnicy,  zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie (planowany termin: III kwartał 2023r.) do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów w ramach Programu ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku należy załączyć wszystkie decyzje, zaświadczenia o udzielonej pomy de mininis w latach 2021-2023.