Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14, 99-311 Bedlno.