Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

 Informacja ogólna o badaniu:

    Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:

01.06 – 14.08.2023

Metoda realizacji badania:

  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie:

badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na >>> stronie GUS <<<

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) Informacja ogólna o badaniu: Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych. Termin realizacji badania: 01.06 – 14.08.2023 Metoda realizacji badania: samospis internetowy wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera Więcej informacji znajdziecie Państwo na >>> stronie GUS