Czujnik Smogu jest umieszczony w budynku Szkoły Podstawowej w Bedlnie