INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że Centrum Medyczne „DERMEX” uruchomił filie ośrodka zdrowia w Pleckej Dąbrowie. Na dzień dzisiejszy w ośrodku zdrowia w Pleckiej Dąbrowie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie przyjmował we wtorki od godziny 12 do godziny 14. Deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstwowej opieki zdrowotnej można składać w czasie przyjmowania lekarza.
Według ustaleń z lekarzem zmiana fukcjonowania filii ośrodka zdrowia zostanie ustalona w okresie poświątecznym, natomiast fakt przyjmowania pacjentów we wtorki w godzinach w/w nie ulegnie zmianie.

Ilość dni przyjmowania pacjentów przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zależy od liczby złożonych deklaracji o wyborze świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstwowej opieki zdrowotnej.