ingw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 2

Obszar

województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność

od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystapią w nocy.

Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%)

80%

Uwagi

Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Godzina i data wydania

godz. 06:28 dnia 17.02.2023

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 łódzkie/kutnowski od 20:00/17.02 do 13:00/18.02.2023 prędkość do 35-50 km/h, porywy do 100 km/h, SW i W.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.