Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,
Informujemy, że z związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w SUW Pniewo występują przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody w związku z płukaniem sieci wodociągowej.
Przepraszamy za przedmiotowe utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

Gmina Bedlno obecnie realizuje dwie inwestycje w zakresie dostarczania wody:
Modernizacja SUW Pniewo
Budowa wodociągu Kamilew – Pniewo

W SUW Pniewo prowadzone są prace w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo gmina Bedlno. Wykonawcą zadania jest INSTALCOMPACT Sp. z o.o. z siedz. Tarnowo Podgórne, podwykonawcą TBI sp. z o.o. z siedz. Miechucino. W pierwszej kolejności na terenie SUW został wykonany nowy zbiornik wyrównawczy oraz przystąpiono do montażu nowych filtrów, do uzdatniania wody. Woda uzdatniana będzie w 8 zestawach filtracyjnych DN 2000. W filtrach zasypywane są złoża kwarcowe i katalityczne do oczyszczania wody ze związków żelaza i manganu.
Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do ww. prac, aby jak najszybciej dostarczać mieszkańcom wodę dobrej jakości. Mamy nadzieję, że w marcu 2023r. uda się dostarczać wodę już z zastosowaniem uzdatniania na nowych filtrach.
Po wykonaniu technologii w SUW, prowadzone będą roboty budowlane w obiekcie, w tym m.in. wymiana stolarki, docieplenie ścian i stropodachu.
Do SUW Pniewo dostarczana będzie rurociągiem (długości około 6, 5 km) woda z dwóch nowych studni w Kamilewie. Firma INSTAL- GLOBAL Tomasz Stępczyński wykonuje rurociąg przesyłowy wody surowej z Kamilewa do Pniewa (obecnie wykonano ok. 1 km nowego wodociągu).