W związku ze zmianą sytemu telefonicznego w Urzędzie Gminy w Bedlnie, która wprowadza nową numerację telefonów w Urzędzie Gminy, informujemy, że od dnia 25.01.2023 r. mogą wystąpić problemy z połączeniami do Urzędu Gminy.
Na czas występowania problemów z połączeniem się z Urzędem zostaje udostępniony numer zastępczy 721 339 533. W razie pilnych spraw proszę dzwonić pod wskazany numer, wysłać wiadomość e-mail na adres ug@bedlno.pl lub zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy.
W chwili uruchomienia nowych numerów telefonów, zostaną one udostępnione niezwłocznie w aplikacji „Blisko”, na stronie internetowej https://bedlno.pl/aktualnosci/ oraz zostaną przekazane sołtysom.