INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Gmina Bedlno przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy o zakup preferencyjny paliwa stałego na okres 1.01.2023r.- 30.04.2023r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zakupu węgla będzie można dokonać po cenie preferencyjnej 1 900,00 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

W ramach zakupu preferencyjnego na sezon grzewczy 2022-2023, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego:
•    1,5 tony do 31 grudnia 2022r.
•    1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022r.  nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022r. .

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Informujemy, że oferowany w 2023r. węgiel pochodził będzie z polskich kopalń grupy PGG:

  • KWK Row Ruch Marcel Kostka
  • KWK Row Ruch Marcel Orzech
  • KWK ROW Ruch Chwałowice Pieklorz Ekogroszek
  • WK Row Ruch Jankowice Orzech

Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą według  kolejności złożenia i dostępnego asortymentu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez mieszkańców w 2022r., które nie zostały  zrealizowane.

Planowany termin przyjmowania wniosków: do dn. 20 stycznia 2023r. (termin może ulec zmianie).

Mieszkańcy gminy Bedlno mogą składać wypełnione wnioski w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno (pokój nr 29).Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub operatora pocztowego.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bedlno.pl  i w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 29).

Z osobami, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla skontaktują się pracownicy Urzędu Gminy w Bedlnie z informacją o konieczności dokonania zapłaty za węgiel. Mieszkańcy gminy po otrzymaniu telefonicznej informacji o dostępnym sortymencie i dokonaniu stosownej opłaty za zamówiony towar otrzymają fakturę  i będą mogli odebrać węgiel we wskazanych przez Gminę składach:

  • H.U. Centrum Rafał Zieliński z siedz. Orłów- Parcel 25,
  • ROLSPAW Monika Antczak z siedz. Mirosławice 5.

Kupujący węgiel odbiera węgiel ze wskazanego składu własnym transportem lub zamawia i płaci za transport podmiotowi prowadzącemu skład węgla.

Opłaty dokonywane będą przez mieszkańców sukcesywnie, w miarę pozyskiwania węgla z Polskiej Grupy Górniczej na składy na terenie gminy i wyłącznie po kontakcie telefonicznym od pracowników urzędu.

Płatności można dokonywać:

  • w kasie urzędu (99-311 Bedlno, Bedlno 24),
  • przelewem na konto bankowe.

 

Numer rachunku bankowego do zapłaty za węgiel: 32 9021 0008 2004 0010 6454 0148 (Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Bedlnie).

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla oraz „zakup węgla kamiennego”

Tel. kontaktowy do Urzędu Gminy w Bedlnie w sprawie zakupu węgla: 724 005 010.