Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Komendant Główny Policji ustalił terminy przyjęć do służby na rok 2023. Rozważasz wstąpienie w nasze szeregi? Nie czekaj! Sprawdź terminy i zasady przyjęć do służby w Policji.

Komendant Główny Policji ustalił terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2023:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowei korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9).

Chcesz dowiedzieć się wiecęj? wejdź tutaj:  Kariera – Policja Łódzka