INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BEDLNO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Wójt Gminy Bedlno informuje, iż cena jednej tony węgla, zakupionego preferencyjnie od Gminy wynosi 1900,00 złotych brutto.

Z osobami, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla skontaktują się pracownicy Urzędu Gminy w Bedlnie z informacją o konieczności dokonania zapłaty za węgiel. Mieszkańcy gminy po otrzymaniu telefonicznej informacji o dostępnym sortymencie i dokonaniu stosownej opłaty za zamówiony towar otrzymają fakturę „zapłacono” i będą mogli odebrać węgiel we wskazanych przez Gminę składach:

– P.H.U. Centrum Rafał Zieliński z siedz. Orłów- Parcel 25,

– ROLSPAW Monika Antczak z siedz. Mirosławice 5.

Tel. kontaktowy do Urzędu Gminy w Bedlnie w sprawie zakupu węgla: 724 005 010.

W cenę węgla nie jest wliczony transport węgla ze składu do mieszkańca. Kupujący węgiel odbiera węgiel ze składu własnym transportem lub zamawia i płaci za transport podmiotowi prowadzącemu skład węgla.

Opłaty dokonywane będą przez mieszkańców sukcesywnie, w miarę pozyskiwania węgla z Polskiej Grupy Górniczej na składy na terenie gminy i wyłącznie po kontakcie telefonicznym od pracowników urzędu. Węgiel wydawany będzie w kolejności wpływu wniosków do tut. Urzędu.

Numer rachunku bankowego: 32 9021 0008 2004 0010 6454 0148 (Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Bedlnie).

Płatności można dokonywać:

  • w kasie urzędu (99-311 Bedlno, Bedlno 24),

  • przelewem na wyżej wymienione konto bankowe.

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać:

imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla oraz „zakup węgla kamiennego”

Wysokość opłat:

  • 0,5 tony węgla –   950,00 zł,

  • 1,0 tona węgla – 1.900,00 zł,

  • 1,5 tony węgla – 2.850,00 zł.

Do Gminy Bedlno dostarczany będzie węgiel z PGG:

– Orzech z KWK Row Ruch Marcel

– Ekogroszek Pieklorz z KWK Row Ruch Chwałowice

– Groszek II z KWK Wesoła

– Kostka z KWK Row Ruch Jankowice

UWAGA

OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PO KONTAKCIE ZE STRONY PRACOWNIKA URZĘDU GMINY BEDLNO.