informacja dot. wymiany wodomierzy (2)

INFORMACJA

Urząd Gminy Bedlno informuje, iż od dnia: 20.10.2022 r. (czwartek) rozpocznie się wymiana wodomierzy dla odbiorców wody ze stacji uzdatniania wody w Pniewie, która obejmie miejscowości:

–  Szewce Nadolne

–  Szewce Owsiane

–  Szewce Walentyna

–  Konstantynów

  • Wymianie podlegać będą wodomierze o średnicy przewodu 20 mm.
  • Terminy wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach będą udostępniane sołtysom.
  • Ilość wodomierzy jest ograniczona zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.
  • Koszty związane z zakupem oraz wymianą wodomierzy radiowych pokrywa Gmina Bedlno, natomiast w przypadku dodatkowych usterek, niezbędnych napraw koszt pokrywa właściciel nieruchomości.