Gmina Bedlno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Super przedszkolak już na starcie – oddział przedszkolny w Gminie Bedlno”

Gmina Bedlno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Super przedszkolak już na starcie – oddział przedszkolny w Gminie Bedlno”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Bedlno poprzez utworzenie dodatkowych 10 (3K i 7M) miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, poprzez wsparcie funkcjonowania przez 6 miesięcy nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, wzrost umiejętności/kwalifikacji 3 nauczycieli (3K), rozszerzenie oferty Oddziału Przedszkolnego i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne 20 (5K/15M) dzieci (w tym: zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki), a także zajęć z kompetencji kluczowych tj. zajęcia z kreatywności dla 20 dzieci (5K/15M) oraz doposażenie Oddziału Przedszkolnego w nowoczesne pomoce dydaktyczne  w okresie realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 510.000,00zł