„Złote Gody” – 50 lat razem

„Złote Gody” – 50 lat razem

Dnia 29 lipca 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie odbył się Jubileusz „Złotych Godów”.

Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Odznaczenia – Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane zostały przez Prezydenta RP i są dowodem na to, jak władze państwowe doceniają zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed półwiekiem rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, gratulacje oraz serdeczne życzenia kolejnych lat trwania w związku w pełnym zdrowiu.

Ponadto Szanowni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

Dostojni Jubilaci to:

  1. Bożena i Mieczysław Sitkiewicz
  2. Krystyna i Zdzisław Kubaczyk
  3. Marianna i Edward Olczak 

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

„Złote Gody” – 50 lat razem
„Złote Gody” – 50 lat razem
„Złote Gody” – 50 lat razem
„Złote Gody” – 50 lat razem