WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zalecenia
w związku z wydanym
ostrzeżeniem drugiego stopnia przed burzami z gradem
dla
województwa łódzkiego


Na podstawie zapisów Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w związku z wydaniem
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeni a meteorologicznego drugiego stopnia
prognozującego wystąpienie n a terenie województwa łódzkiego od godz. 14 :00 dnia 09 .06 .2022 do
godz. 01 :00 dnia 10 .06 .2022 r. burz z gradem, który m miejscami będą towarzyszyć bardzo silne
opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Może wystąpić grad .
Zaleca się w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, wykonanie następujących zadań:
1. Dystrybuowanie ostrzeżeń meteorologicznych do jak najszerszej liczby
osób/odbiorców/instytucji na administrowanych przez Państw a obszarze.
2. Uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania (komunika ty na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z lokalnymi mediami i in.).
3. Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (fakultatywnie
w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb).
4. Wzmocnienie obsady stanowiska dyżurnego w PCZK/MCZK.
5. Zapewnienie stałej łączności PCZK/MCZK ze stanowiskami kierowania Policji
i Państwowej Straży Pożarnej, operatorami systemów dystrybucyjnych oraz WCZK
6. Sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych ( w tym dostępność osób wydających
sprzęt
7. Wydanie wytycznych dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast (powiaty ziemskie).
8. Informowanie mieszkańców na temat zasad postępowania podczas burz z gradem
Jednocześnie
informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie
naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, tel.(42) 664-14-10, faks. (42) 664-14-01