Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

W dniu Świętego Floriana wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i wyrazy uznania za pełnioną służbę.

Dziękuję za Wasz trud, ogromny dar serca, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy, a w sposób szczególny za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia zdrowia i mienia.

Życzymy Wam dużo zdrowia, poczucia wartości, zadowolenia z wykonywanej pracy, jak najmniej pożarów i zdarzeń oraz szczęśliwych powrotów z akcji. 

Niech patron Strażaków Św. Florian otacza swoją opieką wszystkich członków OSP i funkcjonariuszy PSP w wypełnieniu trudnej powinności, a odpowiedzialna służba będzie powodem do dumy i satysfakcji.

Przewodnicząca Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka