KOMUNIKAT RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

KOMUNIKAT RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia: – nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).


Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.
Drugi stopień alarmowy (BRAVO) może zostać wprowadzony w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia
wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych wymienionych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie CRP dotyczą potencjalnego zagrożenia w cyberprzestrzeni.

KOMUNIKAT RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA