informacja

Bedlno, dnia 02 marca 2022 roku

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno!

 

            W celu przygotowania ogólnej bazy danych dot. liczby osób będących obywatelami Ukrainy przebywających obecnie na terenie powiatu kutnowskiego proszę o zgłaszanie osób, obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Bedlno z podaniem poniższych informacji:

  • Imię i nazwisko;
  • Skąd przybyły osoby;
  • Wiek i płeć osób;
  • Miejsce przekroczenia przejścia granicznego;
  • Aktualne miejsce pobytu;
  • Dane kontaktowe.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski