Ważna informacja dot. wydawania dowodów osobistych

INFORMACJA

Urząd Gminy Bedlno informuje, że w dniu 14.12.2021 roku (tj.wtorek)

– złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego  

– odbiór dowodu osobistego

nie będą możliwe z przyczyn niezależnych od Urzędu.