Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

Zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” o całkowitym planowanym koszcie 569 000,00 zł brutto jest dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 569 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Gminę Bedlno obejmuje zakup następujących maszyn: ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza, kosiarka tylko-boczna, ramię wysięgnikowe, głowica kosząca, frezarka do pni, odmularka do rowów i rębak ciągnikowy. Realizacja zadania umożliwi wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, w tym: pielęgnację zieleni przydrożnej oraz pielęgnację innych obszarów zielonych na terenie gminy.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: www.wfosigw.lodz.pl