Jubileusze

50 lat razem – „Złote Gody”

Dziś w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie trzy pary obchodziły Jubileusz Złotych Godów. Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski skierował do Jubilatów wyrazy uznania, pogratulował  wytrwałości, życzył zdrowia, dozgonnej miłości oraz kolejnych Jubileuszy. Następnie dokonał uroczystego odznaczenia par medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Szanowni Jubilaci otrzymali również dyplomy i upominki.

Złote Gody świętowali dzisiaj:

Zofia i Jan Myszkowscy

Stanisława i Józef Janiccy

Helena i Marek Nawroccy

50 lat razem – „Złote Gody”
50 lat razem – „Złote Gody”
50 lat razem – „Złote Gody”