101 Rocznica Bitwy Warszawskiej

Wójt Gminy Bedlno

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Zapraszaj
ą do udziału w uroczystości z okazji

101 Rocznicy Bitwy Warszawskiej

w Kościele Parafialnym w Pleckiej Dąbrowie

15 sierpnia 2021r. godz. 11:30

 

Program:

  • 11:30 Msza Święta w Pleckiej Dąbrowie
  • Przemarsz pod Obelisk
  • Przemówienie Wójta i zaproszonych gości
  • Krótka część artystyczna
  • Złożenie kwiatów pod Obelisk
Wojt-Gminy-Bedlno