Punkt Spisowy
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Bedlno, dnia 29.07.2021 rok

Gminne Biuro Spisowe w Bedlnie

MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO

INFORMACJA

 

Do końca Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 pozostało coraz mniej czasu, dlatego naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Bedlno, którzy nie brali jeszcze udziału w spisie, wychodzi Gminne Biuro Spisowe w Bedlnie.

W związku z powyższym Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Bedlno informuje, iż

w dniu 10 sierpnia 2021 roku od godz.9:00 do godz.14:00

w Urzędzie Gminy w Bedlnie na Sali Konferencyjnej będzie można dokonać spisu korzystając z pomocy rachmistrza spisowego. 

Wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze obowiązek spisowy mają przed sobą, serdecznie zapraszamy! 

Osoby zainteresowane prosimy, aby znały swój i wszystkich osób mieszkających faktycznie z nimi w dniu 31 marca 2021 roku  numery PESEL. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Spisać należy się do 30 września 2021 roku.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski