Przychodnie SALVE w Łodzi realizują projekt unijny pt. „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego”.  Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

 

Zapisy na badanie tel.: 533-905-604

Od pn do pt w godz: 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                       

Korzyści dla uczestników to:

– bezpłatnie wydany preparat oczyszczający jelito,

– bezpłatne badanie kolonoskopowe,

– bezpłatna możliwość podania sedacji ( znieczulenia ),

– zwrot kosztów dojazdu w dniu badania  ( szczegóły pod nr tel: 533-905-604 )   

                                                                                                     

BEZPŁATNE BADANIE KOLONOSKOPOWE w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

– które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. białych plam,

– wszystkie osoby, które ukończyły 50 r.ż do 65 r.ż.

– w wieku 40 – 49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia ( mama, tata, brat, siostra), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– w wieku 25 – 49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),

– w wieku 25 – 49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej – tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

– z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,

– które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

Obecnie realizujemy również bezpłatnie operacje usunięcia zaćmy oraz operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego  w ramach NFZ. Dostępne są krótkie terminy, hospitalizacje odbywają się w trybie planowym w pełnym zabezpieczeniu Covidowym – więcej informacji pod nr tel: 575 503 112

Bezpłatna kolonoskopia