czyste powietrze

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W URZĘDZIE GMINY BEDLNO

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze zostaje utworzony w Urzędzie Gminy Bedlno i będzie czynny we wtorki w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz w czwartki od 8.00 do 15.00 (pokój nr 11, na parterze).

czyste powietrze

Punkt konsultacyjny w UG Bedlno

Gmina Bedlno na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach Czystego Powietrza oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Mamy nadzieję, że punkt konsultacyjny będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

W celu zapisu na konsultacje indywidualne, bądź w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku należy dzwonić pod numer telefonu: 783 777 714, bądź kierować pytania na adres poczty elektronicznej: czystepowietrze@ugbedlno.pl