Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2021 roku