Do Urzędu Gminy w Bedlnie w naborze prowadzonym w 2021 r. wpłynęło 31 wniosków od osób fizycznych o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania ok. 140 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno. Gmina przygotowała i przesłała wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania w wysokości 60114,00 zł dla zadania pn.: USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEDLNO W 2021 ROKU. Realizacja zadania zaplanowana jest do października 2021r.

Napisz komentarz