Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie zwraca się z prośbą o prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego ( 500+ ) składanego drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS, dotyczy to w szczególności wyboru prawidłowego okresu  tj. 1 czerwiec 2021r.  do 31 maj 2022 r.